Algoritmische vertellers

January 4th, 2016 § 0 comments § permalink

Een jaar lang zal ik het narratieve potentieel van algoritmes onderzoeken.

In mijn aanpak wil ik ze zowel benaderen als spelleiders, schrijvers van teksten en vertellers op een scène. Tijdens een vooronderzoek testte ik al enkele formules uit met eenvoudige algoritmes zoals de Quicksort.
Voor dit onderzoek wil ik me toespitsen op zelflerende algoritmes die school maken in de verwerking van big data die we dagelijks produceren door ons gebruik van Google, Facebook, smartphones enz. Gelijkaardige computermodellen worden gebruikt voor tekstmining, het veld waartoe ik me wil beperken voor dit onderzoek.

Door de algoritmes te deconstrueren en hen vervolgens in te zetten in andere contexten dan die waarvoor ze gemaakt zijn, hoop ik hun poëtische aard te ontsluieren. Mijn focus ligt daarbij op het verhaal en het spel, en veel minder op hun technische performativeit.

Voor dit onderzoek kreeg ik de toekenning van een onderzoeksgerichte beurs van de Vlaamse Overheid.

Flanders_verticaal

Un algoritme doit être vu pour être cru

June 14th, 2013 § 1 comment § permalink

Lors d’une rencontre Algolit à Nantes, Nicolas Malevé a partagé des idées qu’il avait ressemblées pour un cours à l’ERG. » Read the rest of this entry «