Anaïs Berck

February 27th, 2020 § 0 comments

In maart 2019 ontving ik een Onderzoeksgerichte Beurs van de Vlaamse Overheid. Een jaar lang kreeg ik tijd en middelen om me nog verder te verdiepen in het concept van de Algoliteraire Vertellers.

In de aanvraag schreef ik dat ik de verschillende fasen van dit onderzoek graag wilde delen en bevragen met mensen die vanuit verschillende perspectieven meedenken: academici, collega-makers en curatoren. De overlegmomenten konden verschillende vormen aannemen:
ontmoetingen, leessessies voor klein of groot publiek, individuele en collectieve performances, online interfaces…
Aan het einde hoopte ik een beter overzicht te hebben van de mogelijkheden van en noden aan Algoliteraire Vertellingen, die de brug maken tussen de algoritmische praktijk van professionele datawetenschappers, gedeeld in wetenschappelijke papers en handleidingen; en de verhalen over AI die circuleren in de media en die vaak oppervlakkig blijven en AI bewieroken. Als neveneffect hoopte ik ook een preciezer idee te hebben over manieren waarop je een collectief van Algoritmische Vertellers best vertegenwoordigt, beheert, begeleidt,
verdedigt, of misschien wel heel andere werkwoorden waarvan ik het bestaan nog niet kende.

Als een resultaat van dit onderzoek en bij wijze van experiment lanceerde ik in september 2019 het pseudoniem Anaïs Berck. Anaïs Berck is boomgriffier. Het pseudoniem staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen een of meerdere mensen, algoritmes en bomen. Je leest meer over Anaïs Berck via https://www.anaisberck.be/over-anais-berck/.

Leave a Reply