Literaire algoritmische spelen: L’abécédaire

December 23rd, 2015 § 0 comments

L’abécédaire is a constraint by Oulipo: ‘Texte où les initiales des mots successifs suivent l’ordre alphabétique’.

The Quicksort-algorithm is very helpful to play l’abécédaire as a game.
Rules in English & French: http://www.algolit.net/images/abecedaire.pdf

More in Dutch:

L’abécédaire is een recept van Oulipo:
‘Texte où les initiales des mots successifs suivent l’ordre alphabétique’.

Het Quicksort-algoritme is een dankbaar algoritme om l’abécédaire als spel te spelen, binnen of op straat.

Quicksort is een uitvinding uit 1960 van Tony Hoare, een bezoekend student van Oxford aan de Universiteit van Moskou. Hij bedacht Quicksort om Russische woorden alfabetisch te kunnen ordenen voor een vertaalmachine. Quicksort is intussen deel van de standaard programmeersystemen zoals Unix, C, C++.
Dit algoritme wordt officieel gedanst.

Het kan dus ook gebruikt worden voor je eigen algoritmische spel

0. Elke speler schrijft een zin met evenveel woorden als er deelnemers zijn en waarbij de woorden in alfabetische volgorde staan, bijv: De kinderen vertelden zomerse zotheden.
1. een van de spelers schrijft de woorden van haar zin op aparte papiertjes, schudt die in een hoed en nodigt elke speler uit er een te nemen.
2. Alle spelers gaan in een halve cirkel staan.
3. Speler 1 nodigt de speler rechts van haar uit voor een dans.
4. Tijdens de dans wisselen beide spelers op fluistertoon de woorden uit.
5. Als het woord van speler 2 begint met een letter die eerder voorkomt in het alfabet dan de eerste letter van het woord van speler 1, verwisselen beide spelers van plaats.
6. Als speler 2 een speler aan de linkerzijde heeft, nodigt die de speler uit voor een dans.
7. De spelers herhalen regels 4, 5 en 6, tot niemand meer van plaats kan wisselen.
8. De laatste speler herhaalt regel 3 en alle daaropvolgende regels tot iedereen op de juiste plaats staat.
9. Elk van de spelers spreekt het woord uit dat haar was toegekend.
10. De groep geeft een applaus voor het spontane vers.

Brussel, Recyclart, januari 2015, in het kader van de werksessie Cqrrelaties

Bilbao, Consonni, december 2015, in het kader van het festival La Publikka

This research is supported by the Vlaamse Overheid. Flanders_verticaal

Leave a Reply