! Co LAPse KoDe

Kaleidoscope & Object Score Notation, the Next Generation

RSS Feed

Pierre Marchand

[nl]

Pierre (°1975) leeft en werkt in Brussel als kunstenaar en software-ontwikkelaar. Hij heeft een grote  ervaring  binnen de vrije grafische software-community als co-ontwikkelaar van paketten als Scribus en Fontmatrix. Als lid van het Open Source Publishing-team experimenteert hij met nieuwe talen en vormen. Daarnaast ontwerpt hij kaarten, websites en allerlei costum-based software voor kunstenaars.

 

[Fr]

Pierre (°1975) vit et travaille à Bruxelles. Artiste et développeur de logiciels, il possède une vaste expérience dans la communauté graphique de logiciel libre en tant que co-développeur de packages comme Scribus et Font Matrix. Il est membre de l’équipe Open Source Publishing et expérimente avec de nouvelles langues et formes. Il développe aussi des cartes, sites Internet et divers   costum-based logiciels pour les artistes.

 

[Eng]

Pierre (°1975) lives and works in Brussels as an artist and software developer. He has a vast experience in the graphics free software community as co-developer packages as Scribus and Font Matrix. As a member of the Open Source Publishing team experiments with new languages ​​and forms. He also designs cards, websites and various costum-based software for artists.