! Co LAPse KoDe

Kaleidoscope & Object Score Notation, the Next Generation

RSS Feed

Software

Download here the latest version: http://www.objscrs.org

[NL]
Objscrs is een vrije motion tracking software op basis van de GTK-libraries, Open CV en Pure Data. De software laat toe de positie van een lichaam, de snelheid, het bereik en de afstand tot een ander lichaam te registreren en de scène in te richten met gevoelige zones die in aanwezigheid van lichamen beeld en/of geluid kunnen opnemen, bewerken, afspelen. De software bestaat als een beta-versie en wordt ontwikkeld tijdens residenties in samenwerking met de spelers en agenten met voorkennis.

De software laat toe om een oneindig aantal lichamen te volgen en voortdurend hun positie, bereik, snelheid en afstand tot andere lichamen te meten. Via een OSC-netwerk kan objscrs data sturen naar en ontvangen van andere softwares, zoals bijv. Pure Data, waardoor geluid en beeld live kunnen worden opgenomen en bewerkt. De software zal communiceren met verschillende soorten camera’s en projecties, en uitgerust zijn met een grafische interface die toegankelijk is voor agenten met weinig of geen technische kennis.

Objscrs wordt ontwikkeld door Simon Yuill en sinds kort ook Pierre Marchand. Elke update wordt online geplaatst en is vrijelijk te gebruiken, aan te passen en opnieuw te verspreiden onder een GNU-licentie. De idee om te werken met agenten met voorkennis tijdens residenties en producties zal het netwerk van gebruikers en ontwikkelaars van objscrs vergroten. Repositories en mailinglijsten zullen de community-vorming vergemakkelijken.