! Co LAPse KoDe

Kaleidoscope & Object Score Notation, the Next Generation

RSS Feed

Wat vooraf ging

 ! Co LAPse KoDe komt voort uit de gedeelde ervaring van Kaleidoscope, een performance-installatie met een bewakingscamera en een motion tracking software gerealiseerd in la Maison du Spectacle La Bellone in 2009, met de steun van de kunstenwerkplaatsen Constant en De Pianofabriek en La Communauté française/Arts Numériques.

Tijdens de eerste publieke avond van Kaleidscope, toen het publiek allerlei voorwerpen op de scène gooide om daarmee geluiden te activeren, ontdekten we dat het gebruik van een motion tracking software in principe alle lichamen tot spelers én toeschouwers maakt, dus ook objecten. Uit die observatie groeiden de vragen die het uitgangspunt vormen van  ! Co LAPse KoDe:

Als alle aanwezigen – kunstenaars, publiek, software, voorwerpen en in dat verlengde ook beweging, geluid, beeld, tekst – agenten zijn in hetzelfde universum, wat is dan precies nodig opdat elk van hen daarin gelijkwaardig zou worden behandeld? Met andere woorden, welke specifieke voorwaarden vraagt een omgeving opdat al die verschillende agenten zich welkom voelen, de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en met verrijkte kennis weer vertrekken? Of nog, hoe mediëren we de gelijkenissen en verschillen tussen de agenten (in termen van voorkennis, geheugen, mogelijkheid tot initiatief, engagement in het spel…)? En hoe vergaar je de gegenereerde kennis om die later weer met andere agenten te kunnen delen ?

Deze voorgaande ervaring leerde ons ook dat de leden van een publiek heel verschillend kunnen reageren op een interactief universum, afhankelijk van hun ervaring met een van de componenten van het medium (nieuwe technologie, performance, muziek…). Bovendien beseften we het belang van testmomenten met mensen die open staan voor nieuwe ervaringen, durven exploreren en hun eigen kennis inbrengen.
Om publieksmomenten toegankelijk te houden voor iedereen en toch verschillen aan te brengen tussen een voorstelling en een try-out of een werkmoment, spreken we liever over ‘agenten’ dan over een ‘publiek’ (liefst van al kozen we voor ‘producenten’, maar dit zou echter tot verwarring leiden in de wereld van het theater, de video en de performance). We maken hierbij een onderscheid tussen agenten met interesse en agenten met voorkennis in de software of een van de artistieke disciplines. Die laatsten kunnen ook worden uitgenodigd voor langdurige periodes (workshops tijdens residenties) of voor het uittesten van ‘productie-formules’.