! Co LAPse KoDe

Kaleidoscope & Object Score Notation, the Next Generation

RSS Feed

Een artistieke & FLOSS-community rond objscrs

! Co LAPse KoDe is een nieuw project dat vertrekt vanuit de ervaring en enkele elementen die aanwezig waren in Kaleidoscope (2009). Het is geen vervolg, het heeft andere ingrediënten, inspiratiebronnen en doeleinden.

In ! Co LAPse KoDe zal de software objscrs een actieve rol spelen, net zoals alle andere aanwezige agenten. Objscrs wordt een vrije motion tracking software op basis van de GTK-libraries, Open CV en Pure Data. De software zal toelaten om een oneindig aantal lichamen te volgen en voortdurend hun positie, bereik, snelheid en afstand tot andere lichamen te meten. Via een OSC-netwerk kan objscrs data sturen naar en ontvangen van andere softwares, zoals bijv. Pure Data. Bovendien zal de software verschillende projecties kunnen bedienen, live-input beheren van menselijke en niet-menselijke agenten (dankzij een genetisch algoritme in de patches). De software zal communiceren met verschillende soorten camera’s en uitgerust zijn met een grafische interface die toegankelijk is voor agenten met weinig of geen technische kennis.

Objscrs wordt op dit moment ontwikkeld door Simon Yuill. Elke update wordt online geplaatst en is vrijelijk te gebruiken, aan te passen en opnieuw te verspreiden onder een GNU-licentie. De idee om te werken met agenten en voorkennis tijdens residenties en producties zal het netwerk van gebruikers en ontwikkelaars van objscrs vergroten. Repositories en mailinglijsten zullen de community-vorming vergemakkelijken.
Dit idee werd voor een eerste keer uitgeprobeerd tijdens een residentie in het Centre d’Arts d’ Enghien-Les-Bains (Parijs) in november 2010. Kaleidoscope/Object Score Notation had de aandacht weerhouden van Aniara Rodado en de programmeurs met wie ze de voorstelling Fotograma creëerde. Toen Fotograma de prijs in de wacht sleepte van de beste nieuwe-media-voorstelling, nodigde Aniara ons uit om samen te werken tijdens hun residentie in Centre d’Arts d’Enghien-les-bains. Tijdens deze uitwisseling met programmeurs en dansers beseften we welk potentieel objscrs kan hebben voor gebruikers en ontwikkelaars.
De aanpak van ! Co LAPse KoDe en de samenwerkingen die in het verschiet liggen, bieden de mogelijkheid om een gemeenschap van software-ontwikkelaars en gebruikers te creëren rond de software.